Videolar

Koronavirüs Salgın Hastalığının, Alınan Tedbirlerin ve Mücbir Sebep Halinin Sözleşmelere ve Ticaret Hukukuna Etkileri Değerlendirilmesi

Salgın Hukuku Platformu’nun, salgında oluşan yeni hukuki durum hakkındaki söyleşileri – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Şükrü Saraç – Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

Bu serideki videolarda sözü edilen konular, soru ve cevaplar:

Salgının Etkilerinin Ticaret Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Ticaret hukuku bakımından “mücbir sebep” nedir? 05:27
Türk Ticaret Kanununda düzenlenen mücbir sebep halleri nelerdir? 11:31
Malın ayıplı olduğunu bildirme süreleri salgın nedeniyle durdu mu? 15:10
Salgın nedeniyle faturaya itiraz süreleri durdu mu? 20:00
İhtara cevap süreleri salgın nedeniyle durdu mu? 20:57
Covid-19 / Koronavirüs salgınının sözleşmelere etkisi nedir? 23:20
Uyarlama davalarında arabuluculuk dava şartı mıdır? 33:54
Uyarlama davaları yerine arabuluculuk tercih edilebilir mi? 35:53
Mücbir sebepten kaynaklı uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alınabilir mi? 39:04
Kâr payı konusundaki kısıtlamanın sonuçları nelerdir? 40:15
Covid-19 salgını ortaya çıktıktan sonra yapılan sözleşmelere salgının etkisi nedir? 46:16 Salgının işyeri kira sözleşmelerine etkisi nasıl olacak? 47:43
“Akde tahammül” nedir? Salgının etkilerinin akde tahammül kapsamında değerlendirilmesi nasıl olmalı? 49:55
Sokağa çıkma yasaklarının sözleşmelere etkisi olabilir mi? 53:06
“Koronavirüs Salgın Hastalığının, Alınan Tedbirlerin ve Mücbir Sebep Halinin Sözleşmelere ve Tüketici Hukukuna Etkileri Değerlendirilmesi” Konulu Söyleşi

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – Av. Arb. Tuğba Hazal Sayalgı

Bu serideki videolarda sözü edilen konular, soru ve cevaplar:
Sürelerin durması düzenlemesiyle usul esasın önüne mi geçti?
Sürelerin durmasından usul işlemlerinin tamamı etkilendi mi?
Salgın/pandemi mücbir sebep olarak kabul edilmeli mi?
Mücbir sebep nedir?
Dünyada bu derece etkili bir salgın yaşanmış mıydı?
Salgının mücbir sebep olarak kabul edilmesinin sözleşmelere etkisi nedir?
Salgın hastalık durumu sözleşmelerde nasıl işlenmeli?
Tüketici hakem heyetindeki işler için süreler durdu mu? Başvuru yapılabilir mi?
Salgın nedeniyle tüketici uyuşmazlıkları artacak mı?
Özel okulların eğitim, servis, yemek ve diğer ücretleri salgın döneminde ne olacak? Paket tur sözleşmelerinin durumu salgın döneminde ne olacak?
Spor salonu üyelikleri ne olacak?
Açılacak uyarlama davalarında neler dikkate alınacak?
Aşırı ifa güçlüğü nedir ve hangi durumlarda uygulanabilir?
Uyarlama davası yerine arabuluculuk yolu tercih edilebilir mi?
Salgın nedeniyle kredi kartı borçlarında erteleme var mı?

“Salgın Tedbirlerinin Anayasa Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi” Konulu Söyleşi

Dr. Öğr. Üyesi A. Ersoy Kontacı – Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

Bu serideki videolarda sözü edilen konular, soru ve cevaplar:

Anayasamız salgın önlemleri için gerekli ve yeterli düzenlemeleri içeriyor mu?
Salgın nedeniyle alınacak tedbirler nasıl bir mevzuat temeline oturmalıdır?
Salgında seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının anayasal dayanağı nedir?
Anayasada açıkça gösterilmese de seyahat özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler sınırlanabilir mi?
Küresel salgın gibi olağanüstü bir durum oluştuğunda nasıl hızlı tedbir alınabilir?
Sorun salgında tedbir almayı mümkün kılacak anayasal araçların olmamasında mı? Küresel salgın gibi durumlar için uluslar üstü bir mekanizma oluşturulabilir mi?
Salgın gibi sıra dışı bir tehdit için nasıl bir anayasal kültür benimsenmelidir?
Çözüm için klasik anayasacılıktan vazgeçmeli miyiz?
Negatif ve pozitif anayasacılık nedir?
Çözüm pozitif anayasacılıkta olabilir mi?
Özgürlük – sağlık dengesinde ölçü nasıl belirlenmeli?
Salgın hastalık gibi tehditlerle mücadelede anayasal çözüm nedir?
“Salgın Hukukunda Arabuluculuk ve Sürelerin Hesaplanması” Konulu Söyleşi

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar – Av. Arb. Tuğba Hazal Sayalgı

Söyleşideki Bazı Başlıklar:
– Salgın döneminde ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk
– Salgın döneminde telekonferansla arabuluculuk yapılabilir mi?
– Telekonferansla yapılan arabuluculukta tutanaklar nasıl tutulmalıdır?
– Taraflar salgın döneminde arabuluculuk sürecinin nasıl olacağında anlaşamıyorsa arabulucu ne yapmalıdır?
– Salgın nedeniyle hukuki süreler ne zaman durdu, ne zaman işleyecek?
– Salgın döneminde arabuluculuk süreleri nasıl hesaplanacak?
– İşe iadede dava açma süresi ne kadardır?
– İşe iade davalarında arabuluculuk ve dava açma süreleri nasıl hesaplanacak?
– E-imza ile tutulan arabuluculuk tutanaklarının geçerliliği ve sunulması nasıl olacak
“Salgında Alınan Tedbirlerin Ceza Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi” Konulu Söyleşi

Doç. Dr. F. Gökçen Taner – Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

Söyleşideki bazı başlıklar:
– Sokağa çıkma yasağını ihlal edene verilecek ceza nedir?
– Yeni infaz düzenlemeleri nedir? Bu düzenlemeler af niteliğinde midir?
– Çocukların cinsel istismarında evlenme neden çözüm olamaz?
Av. Arb. Y. Burak ASLANPINAR, Salgın Hukukunda işçi-işveren ilişkileri, kısa çalışma, iş kazası, meslek hastalığı, ücretsiz izin gibi konularda takip edenlerimizden gelen ve merak edilen soruları TOBB ETÜ Öğretim Üyesi, Milliyet Gazetesi Yazarı ve NTV Yorumcusu Prof. Dr. Cem KILIÇ’a sordu.