Kategoriler
Adalet Bakanlığı adliyeler normalleşme süreci Salgın Tedbirleri

Adliyelerde Salgın Önlemleri

Kovid 19 Salgını normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak önlemleri belirleyen Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında 70 maddeden oluşan “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”nu hazırladı.

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu


Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılma tehlikesi bulunan Koronavirüsün yargı çalışanlarına ve vatandaşlarımıza bulaş riskini azaltmak amacıyla adalet hizmetlerinde tedbirlerin ivedilikle alınıp uygulanması ihtiyacı hasıl olmuş, bu çerçevede öncelikli olarak sorumluluk alanımıza giren konulara ilişkin 13/03/2020 tarihli Makam Olur’u ile bir “Acil Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarımız, söz konusu Acil Eylem Planı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda Bakanlığımız ilgili birimlerince yürütülmüştür. İşbu kılavuz Sağlık Bakanlığı’nın 13588366-149 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Bu kapsamda Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çalışma Kılavuzu” oluşturularak aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

GENEL TEDBİRLER

COVID-19’dan korunma yolları ve alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler, temin edilerek herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

COVID-19’un bulaş riskini engellemek için hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ile tüm personel, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve mutlak surette maske kullanarak çalışılmalıdır.

Bu malzemeler uygun ve herkesin rahatça ulaşabileceği yerlere konulmalı, personel ve adalet hizmetlerinden yararlananların, sık sık ellerini yıkamaları, el yıkama imkanı yoksa el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmaları sağlanmalıdır.


Adliyelerde, personelin ve adalet hizmetlerinden yararlananların kullanımına yetecek ölçüde kişisel koruyucu ekipman (önlük, maske, yüz koruyucu/gözlük, eldiven) ile el antiseptiği önceden hazır bulundurulmalıdır.
Adalet hizmetlerinden faydalanmak için adliyeye gelenlerin, maske takmak suretiyle adliye binasına girişleri sağlanmalıdır. Maskesi bulunmayanların adliye dışında ya da adliye içerisindeki kafeterya, mağaza gibi yerlerden maske teminini sağlayacak gerekli tedbirler Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından alınmalıdır.
Adliyelerin girişinde, herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılmalı ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.


Adliyelerde görev yapan koruyucu güvenlik personeli ve ön büro çalışanları (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) tıbbi maskeyle birlikte yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır.

Adliyeler, özellikle duruşma salonları, kalem odaları, genel kullanım alanları her gün su ve deterjanla temizlenmelidir.


Adliyelerde sık dokunulan yüzeylerin (döner kapılar, kapı kolları, telefon ahizeleri, POS cihazları, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyeleri, telefon, diğer cihaz yüzeyleri vb. gibi) temizliğine dikkat edilmeli; bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. (Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Bu nedenle hassas yüzeyler için %70’lik alkol kullanılarak bir dakika kuruması beklenmelidir.) Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

Adliyelerde, kapı ve pencereler açılarak ortamın sık havalandırılması sağlanmalıdır.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan adliyelerin dış ortamdan havalandırılması sağlanmalıdır. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalıdır. Filtre değişimi sırasında personelin, maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanmaları, çıkan filtrelerin çift kat poşetlenmek suretiyle atılması sağlanmalıdır.

Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatörler kullanılmamalıdır.
Adliyelerde UV cihazı ile ortam dezenfeksiyonu yapılmamalıdır.
Adliyelerde dezenfeksiyon için ULV, ozon ve dezenfeksiyon tüneli gibi yöntemler kullanılmamalıdır.
Adliyelerde çalışma ve dinlenme alanları ile tuvalet pencereleri açık tutulmalıdır.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel, maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır. Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmalı ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin fotoselli olması maddi imkanlar dahilinde sağlanmalıdır.

Adliyelerin toplam inşaat alanından, otopark, depo, tesisat odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. alanlar çıkarıldıktan sonra kalan alana kabul edilebilecek kişi sayısı aynı anda 10 m²’ye bir kişi olacak şekilde belirlenmelidir.

Adliyelerdeki koridorlarda ve ortak alanlarda bulunan koltuklar, oturma grubu, sandalyeler sosyal mesafenin korunması amacıyla seyreltilmelidir.
Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, adliyelere aynı anda kabul edilebilecek toplam kişi sayısı, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde asılmalı ve adliyelerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilmelidir.

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısı esas alınarak, giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulmalı, içerideki kişi sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle iş sahibi/ziyaretçi kabul edilmemelidir. Ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek için sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde şerit çekilmek sureti ile zemin işaretlemesi yapılmalıdır.

Adliyelerin giriş-çıkışlarında kişilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınmalı, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılması sağlanmalı, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmalıdır.


Adliyelere sadece dosya, evrak sunmak amacıyla gelen iş sahipleri ön bürolara yönlendirilmeli, bu kişilerin adliye içerisine girmelerinin mümkün mertebe önüne geçilmelidir. Ancak duruşmaya katılma, ifade verme, tanıklık yapma, bilirkişilik, icra takibi vb. gibi fiziki olarak adliye içerisinde bulunmayı gerektiren iş ve işlemlerde kişiler adliye içerisine alınmalıdır. Herhangi bir iş veya işlem ile ilgili geldiğini ispat edemeyenler ise adliyelere alınmamalıdır. Bu konuda koruyucu güvenlik personelinin gerekli eğitimleri alması sağlanmalıdır.

Adalet hizmetlerinden faydalanan vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması ve fiziki temasın en aza indirilebilmesi amacıyla ön büro faaliyetlerinin artırılması, ön büro olarak ayrılan yerlerin fiziki kapasitelerinin geliştirilmesi ve mevcut imkânlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Fiziki imkanların elvermesi halinde ön bürolar adliyelerin hemen dışarısında konumlandırılmalı, ön bürolarda görev yapan personel ile vatandaşların fiziki temaslarının minimuma indirilmesi amacıyla bankoların üst kısımları imkanlar dahilinde diyafonlu cam bölmeler ya da şeffaf yapı malzemeleri ile kapatılmalıdır. Dosya ve evrak alışverişi esnasında bulaş riskini en aza indirmek için azami dikkatin gösterilmesi sağlanmalıdır.

Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı; asansöre kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Merdivenlerin daha sık kullanılması teşvik edilmelidir.
Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanlar ivedilikle ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personel en az 14 gün çalıştırılmamalıdır.

Personelin tamamına, COVID-19 virüsünün bulaş şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler verilmelidir. Personelin, dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmeleri sağlanmalıdır.

Çay ocaklarının girişlerine el antiseptiği konulmalı, * Çay ocağı görevlileri, çay hazırlama, servis esnasında ve servis sonrasında ellerini su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkamalı ve tek kullanımlık havlu ile ellerini kurulamalı, bu gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı, * Çay bardağı, kaşık vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalı, * Çay ocağı görevlileri, kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır. Çay ocakları; 01/09/2020 tarihine kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılmalı, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmalıdır.


01/09/2020 tarihi itibariyle hizmete açılacak yemekhanelerde; Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. * Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalı, * Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmeli, * Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı,

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalı, * Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalı, * Masada yeme ve içme dışında maske takılmalı, * Dinlenme alanları ve kafeteryalar sosyal mesafe korunarak kullanılmalıdır. Kafeteryalarda “Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi’nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır. (https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/ toplumda-salgin-yonetimi/ COVID19KapsamindaBufeKantin ve BayilerIcinAlinacakKorunma Onlemleri-14052020.pdf)

Harç, masraf ve benzeri giderlerin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için mevzuatın imkan verdiği ölçüde gerekli tedbirler Cumhuriyet başsavcılıklar tarafından alınmalıdır. Ödeme sırasında temas edilen yerler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

İLİŞKİN ALINACAK TEDBİRLER MAHKEMELERE

Sosyal mesafenin korunması amacıyla adliyelerde bulunan kalem odalarına 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde personel görevlendirilmesi komisyon başkanlıkları tarafından yapılmalıdır.


Duruşma salonlarının girişinde el antisepitiği bulundurulmalıdır.
Kalem odalarının kapıları şeffaf yapı malzemeleri ile kapatılmak suretiyle iş sahiplerinin kalem personeli ile fiziki temaslarının minimuma indirilmesi sağlanmalıdır.


Avukatların dosya inceleyebilmeleri için imkanlar ölçüsünde masa konulması sağlanmalıdır. Her kullanım sonrasında masanın temizliği yapılmalıdır ve masada mutlaka el antiseptiği bulunmalıdır.
Kalem odaları sık ve düzenli aralıklarla havalandırılmalıdır. Özellikle el ile sık temas edilen masa, pencere, bilgisayar, klavye vb. gibi alanlar düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Duruşma düzeninin sağlanması mahkeme başkanı veya hakimin görevi dahilinde olduğundan, sosyal mesafenin korunması amacıyla adliyelerde bulunan duruşma salonlarında 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde yeteri kadar katılımcıyla duruşmaların yapılması konusunda mahkeme başkanı veya hakimler tarafından belirli tedbirler alınmalıdır.


Duruşmalara katılmak için bekleyen kişi yoğunluğunun azaltılması amacıyla; duruşma salonlarının kullanımının gün içerisinde sabah ve öğleden sonra dahil olmak üzere haftanın her gününe yayılmasının sağlanması için komisyon başkanlıkları tarafından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Duruşma salonları her gün temizlenmelidir. Özellikle el ile sık temas edilen masa, pencere, bilgisayar, klavye vb. gibi alanlar deterjanla temizlenmelidir. Her duruşmanın bitiminden sonra, duruşma salonu havalandırılmalıdır.
Dosya ve evrak alışverişi esnasında bulaş riskini en aza indirmek için azami dikkatin gösterilmesi sağlanmalıdır.

Keşiflere katılan hakimler, Cumhuriyet savcıları ve personel ile bu işlemlere katılan diğer kişilerin kullanmaları amacıyla kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık önlük, maske, yüz koruyucu/gözlük, eldiven ve el antiseptiği) önceden hazır bulundurmalıdır.

Keşif esnasında kullanılan keşif araçları ve özellikle araçların sık dokunulan yerleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla temizlenmelidir. Sosyal mesafenin korunması kuralı göz önünde bulundurularak araçların koltuk sayıları azaltılmalıdır.
Sosyal mesafenin korunması ve fiziksel temasın minimuma indirilmesi amacıyla SEGBİS sisteminin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Uygulamada, müracaat savcılıklarına yoğun başvuru olduğu göz önüne alınarak, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla, şikayette bulunmak için gelenler arasında en az 1 metre mesafe bulunmasını sağlayacak şekilde zemin işaretlemesi yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca burada yoğunluk oluşmaması için gereken diğer tedbirler alınmalı, işi bitenlerin bir an önce adliyelerden ayrılmaları sağlanmalıdır.
Cumhuriyet savcıları ile soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulan kişiler arasında, sosyal mesafenin korunmasının ve fiziki temasın minimuma indirilmesinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
Soruşturma dosyaları kapsamında ifadesine başvurulacak olan sanık, müşteki, tanık vb. kişilerin adliyelerde fiziki yoğunluk oluşturmalarının önlenmesi amacı ile bu kişilerin adliyeye ifade vermeleri için çağrılmaları konusunda, aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulmasına özen gösterilmelidir.

Savcılık işlemlerinde dosya ve evrak alışverişi esnasında bulaş riskini en aza indirmek için azami dikkatin gösterilmesi sağlanmalıdır.
Otopsi, ölü muayene, olay yeri inceleme gibi özellik arz eden işlerde Cumhuriyet savcılarının, personelin ve bu işlemlere katılan diğer kişilerin kullanmaları amacıyla kişisel koruyucu ekipman (su geçirmez önlük, N95 maske, yüz koruyucu/ gözlük, eldiven, el antiseptiği gibi malzemeler) önceden hazır bulundurulmalıdır. Sağlık Bakanlığının bu konuda aldığı önlemlere riayet edilmelidir. (Bknz. https://covid19bilgi. saglik.gov.tr/depo/enfeksiyonkontorl-onlemleri/COVID19OtopsilerdeAlinacakOnlemler.pdf)
Salgın dönemindeki şüpheli ölümlerde Sağlık Bakanlığı’nın önerileri dikkate alınmalıdır. (Bknz. https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/ enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19MorgveDefinHizmetleri.pdf)

Bu işlerin yürütülmesi esnasında kullanılan keşif ve olay yeri inceleme araçları ile özellikle her kullanım sonrasında araçların sık dokunulan yerleri su ve deterjanla temizlenmeli; sosyal mesafenin korunması kuralı göz önünde bulundurularak koltuk sayıları azaltılmalıdır.
Sosyal mesafenin korunması amacıyla adliyelerde bulunan Cumhuriyet savcılığı kalem odalarında 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde yeteri kadar personel görevlendirilmesi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılmalıdır. Nezarethanelerde kalabilecek kişi sayısı da buna göre belirlenmelidir.

İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu icra dairelerinde, normalleşme sürecinde işlemini gerçekleştirmek için icra dairelerine müracaatta bulanacak olan avukat, avukat katibi ve vatandaşlar ile icra dairelerinde çalışan personelin fiziki temasını en aza indirebilmek amacı ile icra daireleri içerisinde oturma ve çalışma düzeni 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenmelidir.
Bu süreçte icra daireleri içerisinde işlemini gerçekleştirmek isteyen avukat, avukat katibi ve vatandaşların oluşturacağı yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla ön büro faaliyetlerinin artırılması, ön büro olarak ayrılan yerlerin fiziki kapasitelerinin geliştirilmesi ve mevcut imkânlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Ön bürolardaki bankolarda görev yapan personel ile vatandaşların fiziki temaslarının minimuma indirilmesi amacıyla bankoların üst kısımları imkanlar dahilinde diyafonlu cam bölmeler ya da şeffaf yapı malzemeleri ile kapatılmalıdır.

İCRA DAİRELERİNE İLİŞKİN ALINACAK TEDBİRLER

İcra daireleri içerisinde oluşacak yoğunluğu azaltmak amacı ile icra dairelerinden hizmet alacakların numaratörler ile belli bir sıra dahilinde müracaatların yapılması sağlanmalı, sıra bekleyen şahısların-sosyal mesafeyi korumaları için gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

Dosya ve evrak alışverişi esnasında bulaş riskini en aza indirmek için azami dikkatin gösterilmesi sağlanmalıdır.

Fiili haciz, kıymet takdiri ve satış gibi adliye dışında verilecek hizmetlerde kullanılacak keşif icra araçlarında gerekli hijyen önlemlerinin alınarak, yolcu sayısının fiziki mesafeye dikkat edecek şekilde ayarlanması; gün içerisinde yapılması planlanan birçok haciz için dosya taraflarının hep birlikte araçlara binmesinin engellenmesi; mümkün ise icra personeli dışındaki kişilerin haciz veya sair icra işlemi için gidilecek mahalle başka araçlarla gitmeleri sağlanmalı ve araçların sık dokunulan yerleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla temizlenmelidir.

İcra dairelerinde, hizmet alan kişilerin beklediği alanlar ve adliyelerin ortak kullanım alanları sık aralıklarla su ve deterjan ile temizlenmelidir.
İcra dairelerinde, çalışan personel için kişisel koruyucu ekipman ve el antiseptiği temin edilmelidir.

İcra satışlarının yapıldığı mezat salonlarının bir kısmının adliyeler içerisinde veya müştemilatında bulunduğu, bir kısmının ise belediyelere ait binalarda bulunduğu nazara alındığında gerek Cumhuriyet başsavcılığınca gerekse belediyelerce icra satışlarının yapıldığı mezat salonlarında her mezat sonrasında temizlik ve dezenfeksiyonu yapılarak sosyal mesafenin korunmasının sağlanması için gerekli uyarıların yapılması ile alınacak önlemlere riayet edilmesinin sağlanması için bu mahallerde görev yapacak koruyucu güvenlik personelinin mütemadiyen denetlenmesi sağlanmalıdır.
Avukatlar ve dosya taraflarınca icra müdürlüğüne gelinerek dosya incelenmesine yönelik taleplerin yasal olarak reddedilemeyeceği ancak gerek bu taleplerin UYAP üzerinden gönderilmesi gerekse bu talepler gereğince dosya incelenmesinin UYAP sistemi üzerinden yapılmasının tavsiye edilmesi; bu hususta barolarla iletişime geçilerek gerekli farkındalığın oluşturulması; bu uyarılara rağmen fiziken dosya inceleme taleplerinin olması durumunda bu talebin karşılanabilmesi için dosya inceleme alanı bulunmayan icra müdürlükleri açısından dosya ve evrak güvenliğinin sağlanarak dosya incelebilmesi için icra müdürlüğü önündeki bir alanın bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmesi; gerek evrak ve dosya güvenliğinin sağlanması, gerekse bu alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediğinin kontrol edilmesi için koruyucu güvenlik personeli görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

İcra dairelerinde yapılacak dosya inceleme taleplerinin, evrakların UYAP’a taranması sağlanarak sistem üzerinden yapılmasına imkan sağlayacak hale getirilmesi amacıyla tarama merkezlerinin etkin kullanılması; tarama merkezi olmayan mahallerde tarama merkezlerinin kurulmasının sağlanması, eksik tarayıcı ve diğer donanımsal ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmalıdır.

İcra dosyalarına yapılacak ödemelerin icra müdürlüğü içerisinde bulunan POS cihazlarından yapılmasının teması ve salgının bulaş riskini artırabileceği dikkate alınarak dosyaya yapılacak ödemelerin havale ya da EFT yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin tavsiye edilmesi; icra müdürlüğüne gelenlerin bu konuda hassasiyet göstermeleri için adliyelerde gerekli farkındalığın oluşturulması; icra müdürlüklerinin IBAN numaralarının tüm ağır ceza merkezleri ve mülhakatlarıyla birlikte adliyelerin internet sitelerine konulması, ayrıca adliyede uygun yerlere ve icra müdürlüklerinin girişlerine uyarı yazılarıyla birlikte asılması, ödemelerin nakit yapılması halinde ise bulaş riskini azaltmak amacı ile personelin azami dikkat göstermesi sağlanmalıdır.

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı takip edilmeli, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla her Cumhuriyet başsavcılığı için COVID-19 tedbirleri sorumlusu/sorumluları belirlenmelidir.COVID-19 sorumluları, alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetlemeli, aksaklıkları gidermeli ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda Cumhuriyet başsavcılığını bilgilendirmelidir.
COVID-19 sorumlusu/ sorumluları tarafından alınan tedbirler gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler (alınan temizlik ve dezenfeksiyon, sosyal mesafe, maske kullanım kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin) ile kayıt altına alınmalıdır. Koruyucu güvenlik personeli ile sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, COVID-19 kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/ pratik eğitimler verilmelidir.

DENETİM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ


Eğitimler, mümkün ise online yapılmalı, bu şekilde yapılamadığı durumlarda mümkün olduğu kadar az kişi ile ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

Süreç içerisinde karşılaşılabilecek yeni durumlarda bu kılavuzda yer alan tedbirlere yenilerinin eklenebileceği veya mevcut tedbirlerin esnetilebileceği göz önünde bulundurularak, Bilimsel Danışma Kurulu ile Sağlık Bakanlığı’nın genel tavsiye ve kararları doğrultusunda koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmelidir.


İlave tedbirlerin alınması hususu, işbu kılavuzda belirtilen ilkeler ışığında, adliyelerin kendine özgü şartları çerçevesinde mahallinde değerlendirilmelidir.