Kategoriler
AİHM Başvuru Koronavirüs

AİHM: Bulaşıcı Hastalıktan Ölen Kişi Adına Yakını Başvuru Yapabilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre; bulaşıcı hastalığa yakalanan kişi ihlal iddiaları ile başvuru yapamadan ölmüşse; basit kuşku ve varsayımlara dayanmayan, makul ve ikna edici olan, ölen kişi ile başvuran arasında hukuksal menfaat ve yakın bağlantı olan hallerde, ölen kişi adına AİHM’ye fiili(de facto) temsilcilik sıfatı ile başvuru yapılabilir.

(AİHM, Valentin Câmpeanu Adına Hukuki Kaynaklar Merkezi v. Romanya, B. No: 47848/08, K.T: 17/7/2014)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu