Kategoriler
Hakem Tayini Mücbir Sebep Tahkim

Salgın Döneminde Tahkimde Hakem Tayinine İlişkin Sürelerin Durumu Ne Olacaktır ?

Tarafların salgın tedbirleri nedeniyle, hakem tayini sürecini yürütemediklerini beyan ettikleri durumlarda, tarafların anlaşması ile hakem tayinine ilişkin sürelerin uzatılması mümkündür.

Av. Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi