Kategoriler
Cumhurbaşkanlığı İdari İzin Salgın Tedbirleri

Kamu Çalışanları 18 Mayıs Pazartesi Günü İdari İzinli Olacak

“Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”

(Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının ilgili Yazısı için tıklayınız.)

Av. Celalettin Solmaz

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : 66836956-045.02-E.16850 12.05.2020
Konu :İdari İzin


DAĞITIM YERLERİNE
Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı