Kategoriler
MEB Pandemi Önlemleri Uzaktan Eğitim

MEB: Uzaktan Eğitim ve Telafi Eğitimi İle Yüz Yüze Eğitime Denk Eğitim Verilmiş Olacak

“EBA üzerinden ve özel okullar tarafından verilen uzaktan eğitim ile özel okullarca verilecek yüz yüze telafi eğitimi birlikte değerlendirildiğinde, okulların kapalı olduğu dönemde verilemeyen derslerin kazanımlarının gerçekleştirileceği ve öğrencilere yüz yüze eğitime denk bir eğitim verilmiş olacağı değerlendirilmektedir.”

(Milli Eğitim Bakanlığı’nın 08.05.2020 tarihli Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 16915068-405.99-E.6847742 08.05.2020
Konu : Özel Öğretim Kurumlarında
Telafi Eğitimleri

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.05.2020 tarihli ve E.6790450 sayılı yazısı.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarında
16 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen sürede uygulanan uzaktan eğitimle ilgili olarak ilgi (a) yazıda özetle; İlgi (b) ve (c) Yönetmeliklerin telafi eğitimi ile ilgili amir hükümlerinin yanı sıra öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları bu dönemde herhangi bir öğrenme kaybı yaşamamaları için Bakanlığımızca hızla hayata geçirilen “EBA TV”, “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” ve “EBA Canlı Sınıf Uygulaması” platformları üzerinden uzaktan eğitim sistemine geçildiği, bu platformlardan, devlet okullarındaki öğrencilerimizin yanı sıra özel okullarımızda öğrenim gören
öğrencilerimiz de yararlandığı, bununla birlikte imkanı bulunan özel okullar kendi oluşturdukları çeşitli platformlar üzerinden uzaktan eğitime başladığı, uzaktan eğitim faaliyetlerinin telafi eğitiminin bir türü ve parçası olduğu, içeriğinin rastgele belirlenen bir içerik olmayıp bu dönemde normal okul
döneminde uygulanan müfredatın bire bir takip edildiği, öğrencilerimizin okula dönüşlerini müteakiben eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitimi verilemeyen derslerin ünite/konulara ve/veya öğrencinin devam edeceği üst sınıflarda alacağı derslerin ünite/konularına
temel teşkil edecek kritik konu/kazanım ve açıklamalar doğrultusunda telafisinin planlandığı belirtilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Bakanlığımızca tarihi, süresi ve içeriği belirlenerek özel okullarca verilecek yüz yüze telafi eğitimi de birlikte değerlendirildiğinde, okulların kapalı olduğu dönemde verilemeyen derslerin kazanımlarının gerçekleştirileceği ve öğrencilere yüz yüze eğitimine denk bir eğitim verilmiş olacağı
değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muammer YILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür