Kategoriler
Özel Okullar Salgın Tedbirleri Uzaktan Eğitim

Özel Kursların Uzaktan Eğitimleri

Salgın tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen ve 31 Mayıs 2020’ye uzatılan ara süresince, özel öğretim kurslarının uyguladığı programlardan, sadece teoriye yönelik derslerinin söz konusu kurumların uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerinin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilir.

(İlgili MEB Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 35235946-410.03-E.6703986 30.04.2020
Konu : Koronovirüs İçin Alınan Tedbirler
Kapsamında Uzaktan Öğretim
Faaliyetleri

BAKANLIK MAKAMINA
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan Covid-19 ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması çalışmaları doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim
okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim
kurumları 16 Mart 2020 Pazartesi gününden 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar tatil edilmiştir. Söz konusu tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Koronovirüs için alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımızca verilen ara süresince 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet yürüten özel öğretim kurslarının uyguladığı programlardan sadece teoriye yönelik derslerinin söz konusu kurumların uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerinin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla
yapılabilmesi hususunu;
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Muammer YILDIZ
Genel Müdür