Kategoriler
Koronavirüs Sözleşme TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Sözleşmelere İlişkin Tavsiye Kararı Aldı

Yaşanan olağanüstü durum karşısında taraflar arasında doğabilecek sözleşmelere dayalı uyuşmazlıkların önüne geçmek, futbolcuların, teknik adamların ve kulüplerin yeni ekonomik duruma uyumunu sağlamak amacıyla TFF Yönetim Kurulu, sözleşmelere ilişkin uzlaşmayı teşvik edici tavsiye kararı aldı.

(İlgili Karar için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu,

Sözleşmelere İlişkin TFF Tavsiye Kararı

7.05.2020
Bütün dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm futbol
müsabakalarının durdurulmasına yol açması ve tarafların sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinin mümkün olmaması üzerine FIFA; futbolcuları, teknik adamları ve kulüpleri korumak için tavsiye kararları almış ve bunu tüm ulusal federasyonlarla paylaşmıştır.
Bu yaşanan olağanüstü durum karşısında taraflar arasında doğabilecek sözleşmelere dayalı uyuşmazlıkların önüne geçmek ve futbolcularımızın, teknik adamlarımızın, kulüplerimizin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici ve FIFA tavsiye kararlarına uyumlu olarak TFF Yönetim Kurulu 06.05.2020 tarih ve 31 sayılı
toplantısında sözleşmelere ilişkin aşağıdaki tavsiye kararını almıştır:
SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TFF TAVSİYELERİ
Covid-19 salgını nedeniyle futbol ekonomisinin sekteye uğramış olduğu ve FIFA’nın da konuya ilişkin çözüm önerileri dikkate alınarak; sözleşmeye dayalı ihtilafların oluşmasını önlemek, kulüpler, futbolcular ve teknik adamların yeni ekonomik koşullara uyumunu sağlamak amacıyla Federasyonumuz taraflara aşağıdaki hususları tavsiye etmektedir:
1- Öncelikle kulüpler ile futbolcu ve teknik adamların müsabakalara ara
verilen döneme ilişkin sözleşme şartlarını Covid-19’dan kaynaklı ekonomik
koşulları dikkate almak suretiyle karşılıklı olarak Türk Hukukuna uygun olarak yeniden belirlemeleri önerilir.
2- Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel
mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe
gitmesi halinde aşağıdaki hususların kulüplerce yerine getirilip getirilmediği
TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:
a) İlgili kulüp tarafından futbolcu ve teknik adamlara karşılıklı olarak anlaşma teklifinde bulunulup bulunulmadığı,
b) Covid-19 salgını nedeniyle kulübün mevcut ekonomik durumu (ekonomik durumun sekteye uğrayıp uğramadığı), Covid-19 salgını dolayısıyla kulübün uğradığı zararın hesaplanması, (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sponsorluk ve maç günü gelirlerinden kayıplar, yabancı para birimi ile yapılan sözleşmelerdeki kur farkı kaynaklı maliyet artışı, mağaza satış kayıpları ve benzeri)
c) Sözleşmedeki değişikliğin ölçüsü, bu değişikliğin makul ve orantılı olup olmadığı,
d) Sözleşmedeki değişiklikten sonra futbolcu veya teknik adamın net gelirinin belirlenip belirlenmediği,
e) Sözleşme değişikliğinin ve indirim oranlarının futbolcu ve teknik ekibin bulunduğu tüm kadroya mı yoksa sadece belirli bir futbolcu ve teknik adama mı uygulandığı.
3- Alternatif olarak, Covid-19 salgını nedeniyle kulüplerin müsabakalara ara
verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak
sözleşmeleri askıya almaları halinde aşağıdaki hususları yerine getirip
getirmedikleri TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:
a) Futbolcu ve teknik adamlara bu dönem için uygun nitelikte sigorta koşullarının sağlanıp sağlanmadığı,
b) Bu dönemde yeterli düzeyde alternatif gelir desteğinin/olanaklarının sağlanıp sağlanmadığı,
c) Kulüpler ve çalışanlar arasındaki sözleşmelerin askıya alınıp alınmadığı,
d) Sözleşmelerin askıya alındığının yazılı olarak usulüne uygun şekilde ilgili tarafa bildirilip bildirilmediği.