Kategoriler
5275 Sayılı Kanun İnfaz Salgın Tedbirleri

Salgın Sebebiyle Bazı Hükümlülere İzin Verildi

Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106. madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılacak.

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu