Kategoriler
Orman Köylüleri Pandemi Tedbirleri yönetmelik

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre kredilendirilen fert ve koperatiflerin, 01/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, Covid-19 salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

(İlgili Yönetmelik için tıklayınız.)

Av. Arb. Emre Burak Onat

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.