Kategoriler
AİHM Koronavirüs sınır dışı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tedavisi olmayan bulaşıcı hastalığın ileri safhalarında olan yabancının, bulunduğu ülkeden sınır dışı edilmesinin ölümü hızlandıracağını ve bu ciddi risk sebebiyle kişinin bulunduğu ülkede suç işlese dahi sınır dışı edilmemesi gerektiğini, sınır dışı edilme durumunda ise AİHS md. 3 ile koruma altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edileceğini karar altına almıştır.

(D. v. Birleşik Krallık Kararı, B. No: 30240, K.T: 02/05/1997 – Bensaid v. Birleşik Krallık Kararı, B. No: 44599/98, K.T: 06/02/2001)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu