Kategoriler
hazine ve maliye bakanlığı Salgın Tedbirleri sigorta

Trafik Sigortalarının Mayıs sonuna Kadar Ertelenmesi Yönünde Tavsiye Kararı

Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri için (bu durumu belgelemeleri ya da bu konuda yapılmış bir düzenleme olması şartıyla) trafik sigortalarının yaptırılması ve yenilenmesinin, ilave prim uygulaması yapılmadan ve hasarsızlık indirimi olumsuz etkilenmeden 31.05.2020 tarihine kadar ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

(Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 2020/42020/7 ve 2020/8 numaralı Sektör Duyuruları için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu
Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
(2020/7)

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 21.04.2020 tarihinde yayımladığı tavsiye kararı ile; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Zorunlu Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerin inisiyatifinde olmak üzere; öncelikle, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin
gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir.
Söz konusu tavsiye kararı çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından vadesi dolan zorunlu trafik sigortası poliçesi geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın en az 1 ay süre ile uzatıldığı ve zorunlu trafik sigortası primlerinin taksitler halinde tahsil edilirken taksit sayısının arttırıldığı
bilinmektedir.
Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrası, “Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin
düzenleme yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak,

  1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine,
  2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,
  3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,
  4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının, “Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından
    sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.” hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila
    31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.