Kategoriler
Cumhurbaşkanlığı kamu ihalesi Koronavirüs Sözleşme

Salgın ve Kamu İhale Sözleşmeleri

COVID-19 salgını nedeniyle yüklenicinin kusuru olmadan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, gerekli şartların tespitiyle birlikte, kamu ihalesinde süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilir.

(01.04.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız.)

Av. Gözde Ayhan
İstanbul Barosu