Kategoriler
5275 Sayılı Kanun 7242 sayılı Kanun Makale

Koşullu Salıvermeden Yararlanabilme Süresi İndirildi

7242 sayılı Kanun ile bazı suçlar hariç olmak üzere; hükümlülerin koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için infaz kurumunda çekmeleri gereken ceza süresinde indirim yapıldı. Buna göre; ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar hariç; diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar için eski yasa metninde 2/3 olan infaz kurumunda çekmeleri gereken ceza süresi 1/2’ye indirilmiştir.

(İlgili makale için tıklayınız.)

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu