Kategoriler
Makale Tahkim telekonferans

Salgın Döneminde Tahkim (ad hoc) Davalarında Video Konferans Yöntemi Kullanılabilir Mi ?

Ad Hoc Tahkimde, salgın döneminde duruşmaların video konferans yöntemiyle yapılmasına karar verilebilir. Bu konuda Mart 2020’de yayımlanan “Milletlerarası Tahkimde Video Konferansa İlişkin Seul Protokolü” video konferansın planlanması ve yürütülmesi ile ilgili teknik ve hukuki riskleri bertaraf etmek üzere rehber ilkeler getirmiştir.

(Konuyla ilgili makale için tıklayınız.)

Av. Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi