Kategoriler
AİHM özgürlükten yoksun bırakma salgın

AİHM: Bulaşıcı Hastalık Nedeniyle Karantina İnsan Hakları İhlali Değildir

Bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla hastalığı yayabilecek kişilerin yasalara uygun şekilde tutulması, AİHS m. 5 ile koruma altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal etmez. Bu kişilerin özgürlükten yoksun bırakılma sebebi, sadece kamu güvenliğini tehdit etmeleri değil, aynı zamanda tutulmalarının kendi menfaatlerine de uygun olmasıdır.

(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Guzzardi v. İtalya, B. No: 7367/76, K.T: 6/11/1980 Kararı için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu