Kategoriler
idari yargı salgın Süreler

Salgının İdari Yargıdaki Sürelere Etkisi

7226 sayılı Kanun ile sürelerin durmasına ilişkin yapılan düzenlemeler, idari yargıda geçici bir koruma sağlamakta olup HMK’daki “eski hale getirme” gibi bir müessese İYUK’ta yer almamaktadır. Bu nedenle, 7226 sayılı Kanun’a göre sürelerin durması sona erince, salgın sebebiyle oluşan mücbir sebep durumunun kural olarak idari yargıdaki (idare ve vergi mahkemelerindeki) sürelere etkisi kalmayacaktır.

Av. Arb. Emre Burak Onat