Kategoriler
illiyet bağı İş hukuku Koronavirüs

Sağlık Personelinin Koronavirüs/Covid 19 Salgınına Yakalanması İş Kazası Mıdır ?

Sağlık personelinin koronavirüse maruz kalmasının iş kazası sayılıp sayılmayacağına dair en kritik husus illiyet bağının tespitidir. Sağlık personeli, çalışması sırasında enfekte olması söz konusu ise illiyet bağının varlığı kabul edilerek iş kazası sayılmalıdır.

Av. Arb. Zeynep Bayram
Ankara Barosu