Kategoriler
Koronavirüs yönetmelik

“COVID-19 (yeni coronavirüs hastalığı)” Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği Ekindeki Listeye Dahil Edildi

Söz konusu Yönetmelik kapsamında; Bildirim Sorumluluğu, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Verilerin Değerlendirilmesi, Erken Uyarı ve Cevap Sistemi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi gibi özel düzenlemeler bulunuyor.

İlgili Yönetmelik ve yapılan değişiklik için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar


BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi” başlıklı EK-1’ine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“81. Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı)”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.