Kategoriler
Cumhurbaşkanlığı İdari İzin Pandemi Önlemleri

24 Nisan 2020 Cuma Günü Kamu Görevlileri İdari İzinli Sayılacak

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılacak.

(İlgili 21.04.2020 t. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yazısı için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu


T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : 66836956-010.07.01-E.16440 21.04.2020
Konu :İdari İzin
DAĞITIM YERLERİNE

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı