Kategoriler
7244 sayılı Kanun genel kurul kooperatif

Kooperatif Genel Kurulları Ertelendi

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş olup bu süre 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecek.

(7244 sayılı Kanun md. 2/1-d için tıklayınız.)

Av. Celalettin Solmaz


Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma
MADDE 2 –
(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020
tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları,
ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme
süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.