Kategoriler
7244 sayılı Kanun faaliyetin durdurulması Vergi Hukuku

Faaliyeti Durdurulan İşletmelerden Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi Alınmayacak

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak.

(7244 sayılı Kanun md. 1/1-g için tıklayınız.)

Av. Gözde Ayhan
İstanbul Barosu


Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması
MADDE 1 – g)
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre
temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.