Kategoriler
BDDK Kredi

Özel Bankaların Daha Fazla Kredi Vermesi İçin Düzenleme Yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, salgının etkisiyle ekonomide oluşan bozulmayı gerekçe göstererek, bankaların “aktif rasyosu” hesaplanması yöntemini değiştirdi. Bu değişikliğin, özel bankaların daha fazla kredi vermesini sağlaması bekleniyor. BDDK kararına uymayan bankalara ise yüksek miktarda ceza kesilecek.

(18.04.2020 tarihli BDDK Kararı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 9000 Karar Tarihi: 18.04.2020

Kurulun 18.04.2020 tarihli toplantısında, 18.04.2020 tarihli ve 24049440-
010.99-E.6681 sayılı yazının incelenmesi neticesinde,
COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya,
üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla,
5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların,

 • 01.05.2020’den başlamak üzere, haftalık bazda aşağıda formülü verilen Aktif
  Rasyosunu(AR) hesaplamalarına,
  Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )
  . TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 )
 • AR’ın pay kısmında yer verilen
   Krediler” kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve
  ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını,
   “Menkul Kıymetler” kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı
  yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç
  özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç
  ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların
  toplam değerini,
   “TCMB Swap” kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez
  Bankasına(TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB
  alış kurundan hesap edilen Türk Lirası(TL) cinsinden toplam değerini
  ifade etmesine,
 • AR’ın payda kısmında yer verilen;
   “TL Mevduat” kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi
  mevduat/katılım fonu tutarı toplamını,
   “YP Mevduat” kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil
  olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden
  mevduat/katılım fonu tutarı toplamını
  ifade etmesine,
 • AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları
  için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine,
 • Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %100’ün altında olan bankalar ve %80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %100 ve %80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,
 • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.