Kategoriler
5275 Sayılı Kanun 7242 sayılı Kanun İnfaz

Hükümlülerin İzni 3 Günden 7 Güne Çıkarıldı

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla, kapalı ceza infaz kurumlarında olup açık ceza infaz kurumlarına çıkmaya hak kazananlara; 3 ayda bir yol hariç verilen izin, 3 günden 7 güne çıkarılmış ve hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinlerin birleştirilerek kullandırılabileceği düzenlemesi getirilmiştir.

(7242 sayılı Kanun md. 39 ile CGTİHK md.95’te yapılan değişiklik için tıklayınız.)

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu