Kategoriler
5275 Sayılı Kanun 7242 sayılı Kanun İnfaz izin

Salgın Nedeniyle İzinden Dönemeyen Hükümlülere Ceza Verilmeyecek

Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen geç dönen hükümlülere ceza verilmeyeceği düzenlenmesi getirilmiştir.

(7242 sayılı Kanun md. 40 ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun md. 97’ye eklenen cümle)

Av. Serap Dinler
Nevşehir Barosu