Kategoriler
Koronavirüs Tüketici Hukuku

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Yakalanan ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Tedavi Görev Hastaların Tedavi Ücretlerine Dair Değerlendirme

Bilindiği üzere Koronavirüs ya da Covid-19 adıyla bilinen salgın hastalık tüm dünyayı etkisi altına almış ve binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Ülkemizde bu salgın ile mücadele etmek amacıyla önce devlet ve üniversite hastaneleri görevlendirilmiş, daha sonrasında da yeterli ekibe sahip özel sağlık kuruluşları da pandemi hastanesine dönüştürülerek Covid-19 tedavisine bu hastanelerde de başlanılmıştır. Özel hastanelerin Covid-19 tedavisine başlamasının ardından bu hastanelerde tedavi gören hastalardan ücret alınmalı mı yoksa Covid-19 tedavisi tamamen ücretsiz mi olmalı şeklinde sorular sorulur olmuştur. 9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile tüm bu sorulara cevap verilmiştir.

Genel olarak, SGK tarafından genel sağlık sigortasından yaralanacak kişiler bakımından, uygulanan tedavi için bir miktar ödeme yapılıyor olsa da tedaviyi uygulayan özel sağlık kuruluşları, uyguladıkları tedavi için hastalara ilave ücret adı altında fark ücret uygulamasında bulunabilmektedirler. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile özel sağlık kuruluşlarının ilave ücret alınması bazı istisnalar getirilmek suretiyle sınırlandırılmıştır.Bu doğrultuda da 9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde Yayımlanan düzenlemeyle acil hallerde hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı tebliğle pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavilerin acil hal kapsamına alınmış ve bu tedavilerden artık hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı da açıkça ifade edilmiştir. Bu sebeplerle de SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında; 01.04.2020 tarihi itibariyle Covid-19 tanısı ve tedavisi için hiçbir ek ücret alınamayacaktır. Ayrıca pandemi tedavisi için özel sağlık kuruluşunda tedavi gören hasta, eğer ki yoğun bakıma alınmak zorunda kalırsa yoğun bakım ücreti de ödemeyecektir. Bunun dışında immün plazma tedavisi sırasında kullanılan tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri için hastadan ilave ücret talep edilemeyecektir.

Önemle belirtmek gerekir ki, yukarda açıklanan hastalardan ilave ücret alınamayacağı kuralı, tedaviyi gerçekleştiren özel sağlık kuruluşunun SGK ile anlaşması olması durumunda geçerlidir. Tedaviyi gerçekleştiren özel sağlık kuruluşunun Kurum ile anlaşmasının bulunmaması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre yalnızca “acil hal”in varlığı durumunda tedavi görenden ilave ücret talep edilemeyecektir. Bu bakımdan 9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri acil hal kapsamına alındığından bunlardan da ek ücret istenemeyecektir.

Av. Eda Nur Küçük