Kategoriler
acele işler HSK vesayet işlemleri

Vesayet İşlemleri Devam Edecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13.04.2020 tarihli yazısı ile; vesayet süresi dolan vasilere ilişkin işlemlerin “acele işler” olarak kabulü ile vesayet yenileme işlemlerinin gecikmeksizin yerine getirilmesi hususunda Sulh Hukuk Hakimliklerinin hassasiyet göstermeleri istenmiştir.

(İlgili HSK Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Demet Arslan
Ankara Barosu


T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği
Sayı : 87742275-010.07-0093-2020-160/24592 13/04/2020
Konu :Vesayet Süresi Dolan Vasilerin,
Görevlerinin Uzatılması Hususunda
Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi
DAĞITIM YERLERİNE

Covid-19 salgınına yönelik olarak Adalet Teşkilatında alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi için Adalet Bakanımızın Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı esnasında, kimi Sulh Hukuk Mahkemelerinin Türk Medeni Kanununun 456’ıncı maddesi uyarınca vesayet süresi dolan vasilerin görevlerinin uzatılması hususunda gerekli
hassasiyeti göstermemesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığı dile getirilmiştir. Halbuki, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, salgınla mücadele önlemlerini hayata geçirme ve yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan riskleri önleme amacıyla duruşmaların ertelenmesi ve esnek çalışma yöntemlerini devreye sokmak gibi tedbirleri hayata geçirirken, yargı hizmetlerinin aksamaması ve temel kişi haklarına ilişkin güvencelere halel gelmemesine azami gayret göstermiş, bu bağlamda tutuklu işler ile acele mevaddan sayılacak işlerin yapılması hususunda hassasiyet gösterilmesine vurgu yapmıştır.
Aynı şekilde, 7662 Sayılı Yasanın geçici 1’inci maddesi doğrultusunda, gerekli tedbirlere iliskin 30.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının 1’inci maddesinde bu hassasiyet bir kez daha vurgulanmıştır.
Bu itibarla;
1-Kısıtlanması veyahut başka bir yasal sebeple vesayet altına alınmasına karar verilen dezavantajlı şahısların, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin icrası sırasında mağdur olmamaları adına, vesayet süresi dolan vasilere ilişkin işlemlerin “acele işler” olarak kabulü ile vesayet yenileme işlemlerinin gecikmeksizin yerine getirilmesi hususunda Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerine,
2-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkimlere
duyurulmasını rica ederim.
Mehmet YILMAZ
Başkanvekili