Kategoriler
MEB nakil öğrenci

Öğrenci Nakil İşlemleri Durduruldu

Uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olduğu gibi, Koronavirüs(COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliliğinin azaltılması için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.

(31.03.2020 t. MEB Yazısı için tıklayınız.)

Av. Celalettin Solmaz


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 84037561-901-E.6041670 31.03.2020
Konu : Nakil ve Geçiş İşlemleri
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarının uzaktan eğitim süreci 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup öğrencilerimiz bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.
İlgi (a) Yönetmeliğin 12 nci Maddesi hükümleri ile ilgi (b) Yönetmeliğin 37 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri yapılmaktadır.
Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan