Kategoriler
Arabuluculuk Makale salgın Süreler

Salgın Nedeniyle Sürelerin Durduğu Dönemde Arabuluculuk Yapılabilir

7226 sayılı Kanun her ne kadar arabuluculukla ilgili süreleri durdurmuş ise de süreci yöneten arabulucu ve tarafların onayı ile arabuluculuk sürecinin yürütülmesinde yasal engel bulunmamaktadır. Arabulucu bu süreçte müzakereleri online olarak yürütebilir ve taraflarla ortak ya da özel oturumlar planlayabilir.

(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren makale için tıklayınız.)

Av. Arb. Özlem Bora
Ankara Barosu