Kategoriler
haklı fesih işçi çıkarma yasağı torba kanun

İşçi Çıkarma Yasağı Getiren Kanun Taslağı

Torba Kanun Taslağı’na göre; Salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süreyle, İş Kanunu md. 25/1-2’de gösterilen sebepler dışında iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemeyecek. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar