Kategoriler
eğitim personeli MEB Özel Okullar

Özel Okullardaki Öğretmen ve Yöneticilerin Durumu

Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin salgın sürecindeki durumu, yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmaları da dikkate alınarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereği kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından değerlendirilecektir.

(26.03.2020 t. T.C. MEB Özel Öğretim Kurumları Gn. Müd. Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar
Ankara Barosu


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 16915068-410.99-E.5918703 26.03.2020
Konu : Özel Öğretim Kurumları ve Sınavları
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16/03/2020 tarihli ve 5569022 sayılı yazısı.
b) Personel Genel Müdürlüğünün 26/03/2020 tarihli ve 5906495 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilmişti.
Söz konusu tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri ilgi (b) yazı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup yukarıda belirtilen özel öğretim kurumların da belirtilen bu sürede;
1-Özel okullarda önceden planlanan bursluluk sınavları,
2-Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitimler sonunda yapılan teorik dersler için e-sınav ve direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavları,
3-Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarının eğitimler sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavları,
4-Çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, hizmet içi eğitim merkezlerinde kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları da dahil öğrenci/kursiyerlerle hiçbir etkinlik yapılmayacaktır.
Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da yukarıda belirtilen süre içerisinde tatil edilecek ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması halinde kurumda barınmalarına yönelik önlemler alınacaktır.
Bu süreçte özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu, kurumda yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmaları da dikkate
alınarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümleri gereği 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından degerlendirilecektir.
Bilgilerinizi ve ilinizdeki özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlara yukarıda belirtilen hususların duyurulması konusunda gereğini rica ederim.
Vedat KUŞGÖZOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.