Kategoriler
Koronavirüs Mücbir Sebep Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukunda Coronavirüs Etkileri

Ticari işlerde Covid-19 salgınının “mücbir sebep” sayılıp sayılmayacağı; tarafların salgından ne ölçüde etkilendiği, maruz kaldığı güçlükler aralarındaki ticari ilişkiye konu edimin niteliği de göz önünde bulundurularak, edimin ifasını imkansız hale getirip getirmeyeceği değerlendirilerek tespit edilmelidir. Bu da aslında her bir münferit olay özelinde inceleme yapılmasını gerektirmektedir.

Av. Arb. Emre Burak Onat
Ankara Barosu