Kategoriler
kişisel veriler KVKK salgın

Salgın Hukuku ve Kişisel Veriler

“Bir kurum, kuruluş veya şirket içerisinde yapılacak duyurularda çalışanlara COVID-19 enfekte bir çalışanın bulunduğu belirtilmeli, ancak zorunlu olmadığı sürece şirket içi seviye ya da ekip gibi çalışanın kim olduğunun tespitini doğrudan sağlayacak detaylar paylaşılmamalıdır.”

(27.03.2020 tarihli KVKK Duyurusu)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar
Ankara Barosu