Kategoriler
7226 Sayılı Kanun dernek Koronavirüs Pandemi Önlemleri

Salgında Dernek İşlemleri

Derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabilir. (7226 sayılı Kanun md. 23 ile Dernekler Kanunu’na eklenen ek madde 2)

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu


MADDE 23 – 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
EK MADDE 2 – Bu Kanun ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”