Kategoriler
Koronavirüs salgın veri işleme

Salgında Verilerin İşlenmesi

Koronavirüs semptomlarının çalışanda görülüp görülmediğine ilişkin verilerin işyeri hekimi tarafından işleniyor olması halinde çalışandan açık rıza alınması gerekli olmayıp aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi yeterlidir. Ancak işyerinde işyeri hekiminin olmaması ve bu verilerin sağlık personeli dışında kişilerce işlenmesi halinde çalışandan açık rıza alınması gereklidir.

Av. Arb. Özlem Bora
Ankara Barosu