Kategoriler
iş güvenliği Salgın Tedbirleri

Salgına Karşı Önlem Almayan İşverene Karşı İşçi Ne Yapabilir ?

İşçi, işverene başvurarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. İşverenin gerekli tedbirleri almaması halinde çalışan gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçi, bu sürede fiilen çalışmış sayılır.

Av. Arb. Emre Burak Onat