Kategoriler
işçinin ücreti kısa çalışma salgın Salgın Tedbirleri

Salgın Nedeniyle “Kısa Çalışma” Uygulanabilir Mi ?

İşveren, salgın hastalık gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma uygulayabilir.

Kısa Çalışma” Nedir ?

Kısa çalışma salgın süresince işverenin başvurmak isteyeceği bir uygulama olabilir. Bu çalışma türü, üç ayı geçmemek üzere işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade eder.

Kısa Çalışma Halinde İşverenin Faydalanabileceği Haklar Nelerdir ?

Kısa çalışma uygulaması halinde, işveren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak şartları taşıyan işçilerin tamamı için kısa çalışa ödeneği talep edebilir. Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ücretinin %60′ olarak ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanılması Halinde İşçi Tam Ücretini Alabilir Mi ?

Kısa çalışma ödeneği talebinin kabulü halinde, işçinin son 12 aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak günlük ortalama kazancın %60’ı üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunan tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir.

Av. Arb. Emre Burak Onat