Kategoriler
fazla mesai Mücbir Sebep

Zorunlu nedenle, işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işverenlerin 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırması mümkündür. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. (4857 s. İş Kanunu md. 64)

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu