Kategoriler
işveren zorlayıcı sebep

Salgın Nedeniyle İşverenin İşçiyi Çıkartma Hakkı Var Mıdır ?

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan, salgın hastalık gibi, zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işveren haklı nedenle işçinin iş akdini, ihbar tazminatı vermeksizin feshedebilir. Bu durumda işçi, diğer şartları taşıyor ise kıdem tazminatına hak kazanır.

Av. Arb. Emre Burak Onat