Kategoriler
7226 Sayılı Kanun Salgın Tedbirleri

24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek keşide etmek suretiyle işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı, 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla durdurulur. Bu suç nedeniyle cezaevinde olanlar tahliye edilir. (7226 sayılı Kanun)

Av. Büşra Karademir