Kategoriler
Dava İcra Süreler

Koronavirüs salgını sebebiyle; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, zamanaşımı süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13.03.2020 tarihinden(bu tarih dahil) itibaren 30.04.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) durdu.

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar